DPAR

 NOTIFICATION – Advertisement for Project Assistant under VGST CESEM  Sponsored project …..Updated on 01.06.2019

ಪ್ರಕಟಣೆ - ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ….Updated on 18.01.2019

ಸುತ್ತೋಲೆ - ದಿನಾಂಕ 20-10-2018 ರಂದು ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಬದಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-12-2018 ರಂದು ವಿ.ತಾ.ವಿ.ಯ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವುದರ ಕುರಿತು. ….Updated on 16.10.2018

NOTIFICATION – Advertisement for JRF under ISRO – RESPOND project . ….Updated on 13.08.2018

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಯುಬಿಡಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು… ….Updated on 08.08.2018

2018-19 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ  ….Updated on 04.08.2018

ಅಧಿಸೂಚನೆ - ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಚ್ 2013, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು….   Updated on 17.05.2018