Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು/ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು/ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ್ ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು.