Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಧಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.