Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ – ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಭೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಐಸಿಟಿಇ ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.