Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಅಮೃತ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 750 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.