Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: ೨೬.೧೧.೨೦೨೧ ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆನ್‍ಲೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.