ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂದೇಶ

“ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸನ್ನಡತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ.”
– ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್.

ಡಾ. ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಉತ್ಕೃಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಿಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ-ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ.

ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತ ಸಮಾಜದ ಘನತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ.

ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನಾ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ-ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ, ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗೋಣ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದವನು ನಾನು. ನಾವೆಲ್ಲರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಹಾಗು ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.