Circular

ಸುತ್ತೋಲೆ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೨೦೨೧-೨೨ ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪೋರ್ಟಲ್ (state scholarship portal -SSP) ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ (ಮೆರಿಟ್ – ಕಮ್-ಮೀನ್ಸ್) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ